Υψηλού ενδιαφέροντος για την Τήνο είναι η πρωτοβουλία τής εταιρίας «Διαχειριστής τού Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) – να προχωρήσει στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων με ηλεκτρικό ρεύμα και η κατ’ αρχάς αποδοχή αιτήματός της από το Λιμενικό Ταμείο τού νησιού.

Η διοίκηση του Ταμείου υποδέχθηκε προ μηνός το αίτημα και -λίγο αργότερα- το αποδέχθηκε υπό προϋποθέσεις. Πρώτη απ’ αυτές είναι οι σταθμοί φόρτισης να λειτουργήσουν σε δίκτυο χαμηλής τάσης. Ο τύπος φόρτισης οχημάτων που επιλέγεται είναι mode 3, καθορισμένος από κατοχυρωμένο πρότυπο (IEC 61851−1) για το Electric Vehicle Conductive Charging System.

Το νέο βήμα για τη μηχανοκίνηση και την τοπική οικονομία στην Τήνο γίνεται σε εφαρμογή παλαιότερης απόφασης του υπουργείου Υποδομών περί «πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας».

Προβλέπεται να μπορούν να τα λειτουργήσουν στεγασμένοι ή υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων και δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ είτε που υπάρχουν είτε που βρίσκονται υπό αδειοδότηση.

Μοναδικός Διαχειριστής

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι θυγατρική εταιρία τής ΔΕΗ αλλά διοικητικά και λειτουργικά αυτόνομη. Έργο της είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικού και η διασφάλιση πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.

Στον καθένα από τους δύο σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων που σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να φορτίζονται ταυτοχρόνως δύο οχήματα. Τώρα, μετά την κατ’αρχάς θετική απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, η εταιρία πρέπει να επανέλθει. Να καταθέσει αίτηση για την παραχώρηση συγκεκριμένου χώρου συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη είναι «ανέφελη» από προβλήματα ανταγωνισμού, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μοναδικός διαχειριστής των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας καταπώς υπογραμμίζεται από το Λιμενικό Ταμείο.