Προσωπικό πενηνταενός εκτάκτων υπαλλήλων θα προσλάβει για τρεισήμιση μήνες το Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ) σύμφωνα με ανάρτηση του ιστοτόπου cyclades24.gr, ο οποίος παρουσιάζει σχετική ανακοίνωση του ιδρύματος με ημερομηνία 12 Ιουνίου.

Η απασχόληση των υπό πρόσληψη (επιμελητών-επιμελητριών και εργατών-εργατριών καθαριότητας) θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τη 15η Οκτωβρίου 2018. Η σχέση εργασίας τους θα καθορίζεται από σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία τού Ιδρύματος από σήμερα και -ημερολογιακώς- για δέκα ημέρες, μέχρι και τις 22 Ιουνίου.

Μεταξύ των κριτηρίων για την πρόσληψη προτάσσονται το χριστιανορθόδοξο θρήσκευμα, η ελληνική υπηκοότητα και η εντοπιότητα. Δεν αποκλείονται από την υποβολή αίτησης μη-τηνιακοί αλλά θα  συνταχθούν ξεχωριστοί κατάλογοι των εν τέλει αποδεκτών υποψηφίων, τηνίων και μη αντιστοίχως.

Σύνθετη βαθμολόγηση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, η ανεργία τού υποψηφίου, η προστασία (μέχρι τεσσάρων) τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η προϋπηρεσία στο ίδρυμα μέχρι είκοσι και μισό μήνες και η έστω μέτρια γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι κριτήρια πρόσληψης και θα βαθμολογηθούν με μόρια από τρία έως και είκοσι.

Με μόρια από δέκα έως και εκατό θα βαθμολογήσει η Διοικούσα Επιτροπή τού ιδρύματος κάθε υποψήφιο, κατά την ιδία αντίληψή της και την αξιολόγησή της, πάντοτε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Ανάλογη ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός επιμελητή ή επιμελήτριας και επτά εργαζομένων στην καθαριότητα και σε συναφείς εργασίες είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο tinostoday.gr προ δεκαπενθημέρου.

Οι σχετικές συμβάσεις είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν διάρκειας επτάμισυ μηνών με έναρξη ισχύος από το ερχόμενο Σάββατο 16 Ιουνίου.