Από πεντακόσια πενήντα ευρώ ανά τετραγωνικό στην πρώτη ζώνη στο Σκλαβοχωριό μέχρι χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ στην πρώτη ζώνη τής Χώρας κυμαίνονται οι νέες αντικειμενικές αξίες στην Τήνο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών – υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β’ 2192/12.06.2018).

Οι νέες τιμές θα λειτουργήσουν ως πυξίδα για τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος σταθεροποιείται αλλά θα είναι ο μόνος από τους φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα που θα προσδιορίζεται από τις νέες αντικειμενικές.

Τροπολογία που θα προσαρμόζει τον ΕΝΦΙΑ στις νέες αντικειμενικές αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα ή αύριο.

Με την τροπολογία περί ΕΝΦΙΑ θα ορισθεί ως περίοδος καταβολής τής πρώτης δόσης ο Σεπττέμβριος και της τελευταίας -αντί τού Δεκεμβρίου τού έτους- ο Ιανουάριος του επομένου.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές στην Τήνο είναι οι ακόλουθες: