Σε τροχιά εφαρμογής εισέρχεται το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωφελή Εργασία, καθώς τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται η επίσημη προκήρυξή του, μετά από την οποία οι δικαιούχοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην επανασύνδεση μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων πολιτών με την αγορά εργασίας.

Για τον δήμο Τήνου, όπως γνωστοποιεί ο ιστότοπος aftodioikisi.gr, το πρόγραμμα προβλέπει είκοσι θέσεις οκτάμηνης πλήρους και ασφαλισμένης απασχόλησης. Τουλάχιστον τρεις εξ αυτών πρέπει, βάσει νόμου, να καταληφθούν από συμπολίτες με ειδικές δυνατότητες.

Υποψήφιοι/ες μπορεί να προέρχονται από τις τρεις βαθμίδες τής εκπαίδευσης και να τεθούν υπό απασχόληση ως γενικών καθηκόντων, βοηθοί τεχνικών εργασιών και εργάτες Πρασίνου, ως οδηγοί, ηλεκτρο-μηχανολόγοι, διοικητικοί, οδηγοί και πληροφορικάριοι

Ο οργανισμός θα υλοποιήσει το πρόγραμμα σε δήμους και τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, στη βάση έργων τα οποία εισηγούνται οι αυτοδιοικητικές αρχές. Δημιουργεί περί τις τριάντα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και θα κοστίσει περί τα διακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ.

Όσοι και όσες θα απασχοληθούν θα λαμβάνουν -ασφαλιζόμενοι/ες- κάτι λιγότερο από πεντακόσια ευρώ καθαρά και οι νεώτεροι/ες των 25 ετών περί τα τετρακόσια τριάντα.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον πιστοποίηση και επαγγελματική κατάρτιση στους απασχολούμενους μετά από την έναρξη της περιόδου απασχόλησής τους.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Εργασίας από την αρχή τού έτους, οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι/ες – μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και με συζύγους εγγραμμένες/ους στα μητρώα ανέργων
  • Εγγεγραμμένοι/ες μακροχρόνια άνεργοι/ες και εγγεγραμμένοι/ες  – μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • Εγγεγραμμένοι/ες μεγαλύτεροι/ες των εικοσιεννέα ετών, καθώς και άνεργοι/ες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα)
  • Εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων τού ΟΑΕΔ ανθρώπων με ειδικές δυνατότητες, καθώς και δικαιούχοι τού Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).