Τη λειτουργία τού Κοινωνικού Φαρμακείου του υπενθυμίζει προς τους πολίτες ο δήμος Τήνος και σε σχετική ανακοίνωσή του τονίζει ότι «η περαιτέρω λειτουργία του έγκειται στη συνεισφορά όλων μας».

Στην ανακοίνωση συνοψίζεται το έργο τού φαρμακείου το οποίο συντονίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες τού δήμου και υποστηριζουν οι φαρμακοποιοί τού νησιού.

Το Φαρμακείο καλύπτει μεγάλος μέρος των αναγκών αρκετών οικογενειών και μεμονομένων ασθενών στην Τήνο. Φάρμακα αλλά και υιγειονομικό υλικό που προσφέρονται -και δεν απορροφώνται κατ’ αρχάς- αποστέλλονται στο Κέντρο Υγείας είτε σε αντίστοιχους φορείς στην Αθήνα.

Τα προσφερόμενα φάρμακα -εφ’ όσον δεν έχουν λήξει- μπορεί να παραδίδονται στους εργαζομένους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ή να μεταφέρονται στο ΚΑΠΗ. Τη διαχείρισή τους διεκπεραιώνουν τρεις εθελοντές υπό την εποπτεία τού δήμου.