Την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεκδικού από το πρωί υποψήφιοι και υποψήφιες από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ) που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της Νέας Ελληνκής Γλώσσας.

Τελευταίο μάθημα για τα ΓΕ.Λ θα εξετασθεί η Βιολογία στις 19 Ιουνίου, ενώ ο εξεταστικός κύκλος για μαθητές και μαθήτριες τής τρίτης τάξης των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων / ΕΠΑ.Λ και της τέταρτης τάξης των εσπερινών λανοιξε χθες και κλείνει στις 21 τού μηνός.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο, το πρόγραμμα των εξετάσεων αρχίζει στις 8.30πμ και η προσέλευση των υποψηφίων περαιώνεται στις 8πμ. Η εξέταση θα διαρκεί τρεις ώρες και τετράωρη θα είναι μόνο στο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

Ειδικά μαθήματα και για τα ΤΕΦΑΑ

Από τις 22 Ιουνίου θ’ αρχίσουν οι εξετάσεις των προερχομένων από ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ στα ειδικά μαθήματα, κατά πρώτον στα Αγγλικά. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 τού μηνός, με τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.

Η συγκεκριμένη εξέταση θα διαρκεί είκοσι λεπτά, η εξέταση στις ξένες γλώσσες και στην Αρμονία τρεις ώρες και στο (ελεύθερο και γραμμικό) σχέδιο έξη ώρες. Η προσέλευση των μαθητών και των μαθητριών θα γίνεται μέχρι και μισή ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Η περίοδος για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ) έχει ορισθεί από τις 19 μέχρι τις 29 Ιουνίου.

Προ ημερών ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας και ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η κατανομή τους περιγράφεται στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.