Περιθώριο δέκα ημερών έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης στο νότιο Αιγαίο και στην Τήνο για να ξεκινήσουν την «κανονική» εφαρμογή των διατάξεων της από έτους υπουργικής απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρμοδιότητα Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή).

Η απόφαση (91354 / 2017 **) ανακαθορίζει παλαιότερους κανόνες για τη διακίνηση προϊόντων, για την ασφάλεια και την εμπορία τους, ενώ καθιερώνει ορισμένους νέους. Λ.χ επιβάλλει στα καταστήματα εστίασης να έχουν κατάλογο σε σύστημα ανάγνωσης Μπράϊγ για ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή και άλλες διευκολύνσεις για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Σταχυολογώντας την απόφαση βρίσκει κάποιος προβλέψεις όπως το ότι οι χαρτοσακκούλες στη ζύγιση οπωρολαχανικών δεν μπορεί πλέον να είναι πιο βαριές από είκοσι γραμμάρια ή όπως το ότι το βάρος προϊόντων πλην εξαιρέσεων δεν μπορεί να αναφέρεται κατά προσέγγιση ή όπως το ότι η σύνθεση ενός προϊόντος και τα υποκατάστατα που περιέχει πρέπει πλέον να αναγράφονται με ακρίβεια.

Στο κείμενο της απόφασης περιγράφονται όλες οι περιπτώσεις για τη διακίνηση, την ασφάλεια και τους όρους διάθεσης τροφίμων, για τα παραστατικά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς και για τα πρόστιμα λόγω παραβατικότητας.

Ειδικές ενότητες κεφαλαίων αναφέρονται στα προϊόντα κρέατος, στο μέλι, το γάλα και τα γαλακτοκομικά, το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα, τα πτηνοτροφικά και τα οπωρολαχανικά, τα αλιευτικά προϊόντα, τα όσπρια και το ρύζι, στα κρασιά και στις μπύρες, καθώς και στις εληές-τα λάδια-τα λίπη.

Λάδι σε συσκευασία μιας χρήσης

Στην τελευταία ενότητα περιλαμβάνεται και η πιο «διάσημη» ρύθμιση της απόφασης, η οποία επιβάλλει στις επιχειρήσεις εστίασης να προσφέρουν στον καταναλωτή λάδι «… αποκλειστικά και μόνο σε σφραγισμένες-μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ή σε συσκευασίες μιας χρήσης» και να το χρεώνουν με τιμή αναγραφόμενη στους καταλόγους τού καταστήματος.

Πρώϊμοι έλεγχοι και υποδείξες

Μέχρι το μέσον Ιουνίου κλιμάκια αρμοδίων τής Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου θα περιέρχονται τα καταστήματα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σταδιακά και με προτεραιότητα τα «τουριστικά» νησιά.

Στόχος των αρμοδίων είναι να παροτρύνουν τους επιχειρηματίες να εφαρμόζουν την υπουργική απόφαση πριν από την είσοδο στην κυρίως σαιζόν και να τους επιδείξουν τις διαδικασίες ελέγχου που θα ακολουθούνται μεσούσης τής τουριστικής περιόδου και εφ’ εξής.

**  Η απόφαση στην πρωτότυπη μορφή της βρίσκεται στο Φύλλο τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Β΄ 2983/30-8-2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/document-1.pdf.