Εμπνέει το «2018 έτος Χαλεπά» και πριν από την εκκίνηση των κυρίων εκδηλώσεών του για τα ογδόντα χρόνια από την αποδημία τού εικαστικού, ενός ιδιαιτέρου κεφαλαίου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ένα κείμενο του συμπολίτη Κώστα Δανούση για τον Χαλεπά περιλήφθηκε στην εαρινή έκδοση του φιλολογικού και λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο». Το περιοδικό κλείνει αισίως σαράντα χρόνια από την πρώτη εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα και εκδίδεται από τον εκ Τήνου Κώστα Μαυρουδή (κεντρική φωτό) και τον Τάσο Γουδέλη.

Στο πόνημά του, ο ιστορικός και συγγραφέας «βλέπει» τον Χαλεπά και τα γήινα χαρακτηριστικά του. Ερευνά τα πριν από τον μύθο του. Προσπαθεί  να βρει το ανθρώπινο μέτρο στον μύθο, χωρίς να τον εγκλωβίζει στο πεπερασμένο τού μέτρου αυτού.

Χαρακτηρίζει τον Χαλεπά προικισμένο δημιουργό από τα πρώτα νειάτα του και επισημαίνει ότι πολύ γρήγορα δέχθηκε το κτύπημα της μοίρας, τη βάσανο της ψυχικής ασθένειας. «…Ήταν ο κεραυνός τής Νέμεσης για μια Ύβρι που ανεπίγνωτα διέπραξε ο Χαλεπάς»…

…γράφει ο Δανούσης και συνδέει την τραγικότητα και την έντασή της με την εξακόντιση του μύθου τού Χαλεπά. Αποδέχεται όμως χωρίς αμφιβολία ότι και μόνο τα ελάχιστα πρώϊμα έργα τού καλλιτέχνη, αυτά τα πριν από την έκρηξη της ασθένεας, θα αρκούσαν για να του χαρίσουν την αθανασία.

Αναζητήσετε το κείμενο του συγγραφέα αλλά και το επετειακό «Δέντρο» των Μαυρουδή-Γουδέλη.