Γραμματέας-αναπληρωτής τής εννεαμελούς Νομαρχιακής Επιτροπής τού Κινήματος Αλλαγής (Κιν.Αλλ) Κυκλάδων αναδείχθηκε ο συμπολίτης Χρήστος Πολατσίδης (φωτό δεξιά), ενώ στην Επιτροπή μετέχει ως μέλος ο επίσης τήνιος Μάνθος Βίλλας. Γραμματέας τού οργάνου είναι ο εκ Σύρου Γιάννης Λιγνός.

Τα υπόλοιπα μέλη τής Επιτροπής είναι οι Βιλλαντώνης, Καπούνης, Μουρσελάς, Σοφικίτης, Παπαμανώλης και Πολυχρονάκος.