Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Τήνου Ευγενία Αλοιμόνου και η πολιτευτής Βιργινία Μπαϊμπά εξελέγησαν, με 188 και 209 ψήφους αντιστοίχως στις Κυκλάδες, ως μέλη τής Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε), κατά τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές τής Νέας Δημοκρατίας.

Στις ίδιες εκλογές, στην Τήνο, πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ εξελέγη ο Αργύρης Δεσύπρης.