Νέα ώθηση προσπαθούν να προσδώσουν οι εμπνευστές παλαιότερου σχεδίου για την προστασία περιοχών/βιοτόπων natura (**) στη Σύρο, στη Νάξο αλλά και στην Τήνο. Στην Τήνο, ενδιαφέρον επιδεικνύεται κυρίως για την προστασία τής μικρολίμνης στη Λιβάδα, τη βιωσιμότητα της οποίας ως οικοτόπου πολλοί αμφισβητούν.

Το σχετικό έργο τέθηκε υπό μελέτη μετά από πρόσκληση του δήμου Σύρου προς το  πανεπιστήμιο  Αιγαίο. Η πρόσκληση είχε να κάνει με την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης σε ευαίσθητες περιοχές των τριών νησιών και με την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για την προστασία και για την ήπια διαχείριση των εν λόγω περιοχών.

Το πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Σύρου και κατέθεσε σχέδιο έργου για τον καθαρισμό των περιοχών natura και για την καθιέρωση εκεί κυρίως εκπαιδευτικών διαδρομών. Το  έργο θα διαρκέσει περί τα τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και το προϋπολογιζόμενο κόστος του φθάνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ, που θα αντληθούν κυρίως από το ΕΣΠΑ.

Νησιωτικό δίκτυο

Το πανεπιστήμιο θα μελετήσει τις τυχόν απειλές για τον οικο-τόπο στη Λιβάδα τής Τήνου προκειμένου να εκπονήσει πρόγραμμα προστασίας τής μικρολίμνης.

Και στα τρία νησιά σχεδιάζεται να λειτουργήσει επιστημονικό δίκτυο για την οργάνωση του έργου και την παρακολούθησή του.

** Το Δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν σημαντικούς και προστατευόμενους φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει περισσότερες από διακόσιες Ζώνες ως Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και περισσότερους από διακόσιους σαράντα τόπους ως Κοινοτικής Σημασίας (φωτό δεξιά).