Ιδιωτικά σκάφη πραγματοποιούν σχεδόν τρεις στις τέσσερεις επείγουσες μεταφορές ασθενών διά θαλάσσης και την τέταρτη κάνουν σκάφη τού Λιμενικού, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στοιχεία τού Σώματος για το πεντάμηνο Μαίου-Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατάτο συγκεκριμένο διάστημα απαιτήθηκαν τετρακόσιες πενηνταεννέα διακομιδές, σχεδόν εκατό τον μήνα από τα νησιά, γεγονός που θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει και τις σημερινές δυνατότητες του περιφερειακού συστήματος Υγείας σε τόπους όπως οι περισσότερες από τις Κυκλάδες.

Τη φετινή άνοιξη και το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν εκατόν εικοσιοκτώ διακομιδές από σκάφη τού Λιμενικού και τριακόσιες τριανταμία από ιδιωτικά σκάφη, ενώ καταγράφηκαν εξηνταέξη περιστατικά θανάτου ισάριθμων ανθρώπων και διακόσια δώδεκα περιστατικά πνιγμών με διακόσια δεκατρία θύματα.

Πιο αναλυτική εικόνα για την πενντάμηνη εν γένει δραστηριότητα του Λιμενικού ανά κατηγορία δίδει η παραστατική απεικόνισή τους στον πίνακα που ακολουθεί: