Τη στήριξη του κράτους για την πλήρωση κενών θέσεων ιερέων, οι οποίες κατά την Εκκλησία ξεπερνούν τις δυόμισυ χιλιάδες σ’ ένα οργανόγραμμα δεκάμισυ χιλιάδων θέσεωνστον μηχανισμό της, ζήτησε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» που προβάλλει το θέμα, ο κ.Ιερώνυμος χαρακτήρισε «εθνική ανάγκη» την πλήρωση των κενών, καθώς μητροπόλεις φορτώνουν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα των υπαρχόντων ιερέων ή χειροτονούν άμισθους ιερείς για την κάλυψη των ενοριακών υποχρεώσεων. Κατά το δημοσίευμα, στην επαρχία η έλλειψη ιερέων φθάνει ακόμη και το 40% τού μηχανισμού.

Και το 2015, σύμφωνα με δημοσιεύματα τού Τύπου εκείνης τής εποχής, ο αρχιεπίσκοπος είχε αποτανθεί στον τότε υπουργό Αριστείδη Μπαλτά για την κάλυψη τουλάχιστον πεντακοσίων κενών θέσεων ιερέων και το κράτος ενέκρινε τον διορισμό περίπου διακοσίων.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ 2012 και 2015 οι αιτήσεις υποψηφίων για το ιερατικό χρίσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», είχαν πολλαπλασιασθεί και σε κάποιες περιπτώσεις τριπλασιασθεί.

Ωστόσο η προσφορά αυτή δεν ευοδώθηκε αφού ο κανόνας για τις προσλήψεις στο Δημόσιο («μία πρόσληψη για πέντε έως επτά αποχωρήσεις») φαίνεται ότι τηρήθηκε και ωςπρος στελέχωση του εκκλησιαστικού μηχανισμού.

Αρχιερείς επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη για την έλλειψη ιερέων στην κυβέρνηση και στην απροθυμία της να προσλάβει. Αποφεύγουν όμως να προσδιορίσουν το πότε διαμορφώθηκαν τα κενά και από πότε μένουν ακάλυπτα ή καλύπτονται μερικώς.

Τώρα, το θέμα επαναφέρεται από τον κ.Ιερώνυμο και το αρμόδιο υπουργείο αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις εντός διμήνου.