Λήγει σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου η προθεσμία για την ανανέωση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) ή για την παραλαβή νέων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας των Επαρχείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων που υπάγεται στην Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, τα ΑμΕΑ πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (βλ. κατωτέρω) και να βεβαιούν ότι δεν έχουν άλλο δελτίο μετακίνησης εκτός απ’ αυτό το οποίο αιτούνται ή ανανεώνουν.