Ξεκίνησε η ισχύς τής χειμερινής ώρας και, με την ευκαιρία τής αλλαγής, έγινε γνωστό από την έδρα τής ΕΕ στις Βρυξέλλες  ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει τη θερινή εκδοχή ωραρίου.

Πολλοί και για ποικίλους λόγους έχουν καταθέσει ανάλογο αίτημα και διεκδικούν την ικανοποίησή του και δεν αποκλείεται η φετινή αλλαγή να είναι μια από τις τελευταίες. Το φαινόμενο των «δύο ωρών» είναι τεχνητό και αποτέλεσμα οικονομικού και πολιτικού χειρισμού.

Αυτό μπορεί να φανεί στην περίπτωση της Τουρκίας, η οποία κατ’ ουσίαν κατάργησε την αλλαγή ώρας μετά από ένα ολόκληρο έτος ισχύος τής καλοκαιρινής, επειδή αυτή κρίθηκε ότι έφερε οφέλη στη χώρα. Η Ρωσία, η Αρμενία, η Λευκορωσία και η Ισλανδία δεν αλλάζουν ποτέ.

Μεσοπόλεμοι…

Η ισχύς θερινής ώρας εφαρμόσθηκε για δεύτερη φορά στη διεθνή ζωή το 1980, με επίσημη αιτιολογία την «αξιοποίηση του φωτός και της διάρκειας της ημέρας» – σε ελεύθερη μετάφραση για την οικονομική αξιοποίησή τους.

Σήμερα, τα περισσότερα από τα αιτήματα για την κατάργηση της θερινής ώρας προέρχονται από τη Γερμανία. Εκεί είχε πρωτο-εφαρμοσθεί το διαφορετικό ωράριο μετά την ήττα τής χώρας στον πρώτο μεγάλο πόλεμο και καταργήθηκε λίγο πριν από τον δεύτερο, κατά τον Μεσοπόλεμο.