Μέσω τού καθορισμού νέων τιμών ζώνης, χωρίς αλλαγές στους συντελεστές παλαιότητας και εμπορικότητας και στις αρχικές και ειδικές αξίες γης των εκτός σχεδίου ή απροσδιόριστης τιμής ακινήτων θα διαμορφωθούν οι νέες αντικειμενικές τιμές.

Αυτό δηλώνεται από το υπουργείο Οικονομικών, ενόσω το οικονομικό επιτελείο επιταχύνει -εν όψει τής τρίτης αξιολόγησης της οικονομίας- για να φορολογήσει το 2018 τα ακίνητα βάσει νέων αντικειμενικών τιμών, οι οποίες αναμένονται αυξημένες για νησιά και παραλίες. Για τις αλλαγές στις τιμές ζώνης έχει ήδη ξεκινήσει μια σύνθετη διαδικασία.

Στο υπουργείο Οικονομικών χτίζεται μεγάλο αρχείο δεδομένων με ηλεκτρονικά δηλούμενες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τρέχουσες συναλλαγές, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ.

Τα στοιχεία αξιών εισάγονται στο αρχείο από τράπεζες-υποθηκοφυλακεία και συμβολαιογραφεία, τα οποία παρεμπιπτόντως επίκεται να συνενωθούν με τα κτηματολογικά γραφεία.

Βάσει αναλόγων δεδομένων, το υπουργείο με τη στήριξη της Τραπέζης τής Ελλάδος έχει πειραματισθεί με τις αντικειμενικές τιμές περιοχών – κλειδί για τη διαδικασία με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Οι δοκιμές έχουν καταλήξει στη διαμόρφωση ενός τύπου υπολογισμού νέων τιμών και τα αποτέλεσμα από την εφαρμογή του ανά την Ελλάδα θα καταχωρηθούν συστηματικά στο προαναφερόμενο αρχείο δεδομένων.

Τιμές υπό διαρκή προσαρμογή

Επιπλέον αυτών όμως, στο αρχείο θα εισαχθούν στοιχεία για τις αληθινές αξίες ακινήτων ανά ζώνη όλων των δήμων και αντίστοιχοι πίνακες τους οποίους θα συντάξουν πενταμελείς τοπικές επιτροπές ειδικών – εκπροσώπων τού δήμου, των μεσιτών, της Εφορίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Κτηματικές Εταιρίας τού Δημοσίου.

Ο συνδυασμός των δύο μεθοδεύσεων και των αποτελεσμάτων τους θα καταλήξει στις νέες τιμές ζώνης, οι οποίες θα παρακολουθούνται με το υπό διαμόρφωση σύστημα και θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως των μεταβολών τους που αυτό θα καταγράφει.