Διευκρινίσεις για τις δυνατότητες παραλαβής κοινοχρήστου χώρου από το ίδρυμα Ευαγγελιστρίας , με σκοπό τη δημιουργία προαύλιου χώρου για το σχολείο, παρέχει με ανακοίνωσή του ο δήμος Τήνου.

Με την ανακοίνωση αναδεικνύεται έγγραφο του δήμου προς το ίδρυμα, το οποίο δημοσιοποιείται ένα δεκαήμερο μετά από δημόσια ευχαριστία την οποία απεύθυνε η περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς το ίδρυμα για την παραχώρηση του χώρου.

Ο δήμος υπογραμμίζει προς το ίδρυμα πως ο υπό διάθεση χώρος είναι καταχωρημένος ως κοινόχρηστος στο σχέδιο πόλεως Τήνου στο οποίο περιλαμβάνεται. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ως ιδιοκτησίας τού ιδρύματος, όπως ο όμορός του που διατέθηκε για να οικοδομηθεί το τρίτο δημοτικό.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, η παραλαβή τού χώρου μπορεί να γίνει μόνο μετά από συμβολαιογραφική παραχώρηση. Πλέον αυτού, ο δήμος διευκρινίζει ότι -εφ’ όσον η παραχώρηση εγκριθεί από το ίδρυμα- προτίθεται «να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό κόστος σε βάρος τού Ιδρύματος».