Τη διευκόλυνση των δήμων ώστε «να προβαίνουν σε κοινωφελείς παρεμβάσεις ή στην προβολή τους μέσω τής ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων στην επικράτειά τους» ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ).

Ο πρόεδρός της Γιώργος Πατούλης το γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην αρχαία Ολυμπία και ανήγγειλε πως, κατά το προσεχές συνέδριο της Ένωσης στο τέλος Νοεμβρίου, σχετική ολοκληρωμένη πρόταση θα κατατεθεί στα υπουργεία Πολιτισμού και Οικονομικών, καθώς και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.

Εν τω μεταξύ, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου τού υπουργείου Ναυτιλίας προχωρά στη στήριξη πανεπιστημιακών προγραμμάτων για αρχαιολογικά και ανασκαφικά έργα στα νησιά και, μεταξύ αυτών, στο υφιστάμενο του νεκροταφείου στο Ξώμπουργο.

Στήριξη του ανασκαφικού έργου και στην Τήνο

Η Γραμματεία χρηματοδοτεί με εξηνταπέντε χιλιάδες ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο επιστημονικές ομάδες και ανασκαφείς που τελούν υπό την εποπτεία σχολών των πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης για έργα που υλοποιούν στα νησιά Άνδρο, Κω, Λήμνο, Λέσβο, Αστροπαλιά και Τήνο.

Οι πόροι αντλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, σύμφωνα με την ομολογία εμπλεκομένων στα έργα, «πρόκειται για μια ανάσα, για μια απαραίτητη ενίσχυση. Όμως, καλύπτει μόνο μικρό μέρος των αναγκών και η περιορισμένη χρηματοδότηση καθυστερεί τα έργα και δεν βοηθά την αξιοποίηση των πολιτιστικών θησαυρών και την αύξηση της επισκεψιμότητας των νησιών…

…Παντού στον κόσμο» λένε ανασκαφείς «αυτοί οι θησαυροί αξιοποιούνται από τους τόπους που έχουν την τύχη να τους φιλοξενούν» και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι σκόπιμο να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης και εκτός των επενδυτικών προγραμμάτων τού κράτους.