Ο ορθόδοξος πρωτοπρεσβύτερος Σύρου Φλαβιανός Αλμπέσκου θα προεδρεύει τής επιτροπής για την απογραφή των ορθόδοξων μνημείων στα νησιά, βάσει  προγραμματικής σύμβασης που έχουν συνυπογράψει η μητρόπολη και η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, με τρέχουσα ισχύ έως το καλοκαίρι τού 2019.

Η επιτροπή έχει έργο τη «συστηματική καταγραφή…ναών και μνημείων τής ορθόδοξης Εκκλησίας» μετά από «έρευνα σε νησιά των Κυκλάδων» και τον «εντοπισμό» κάποιων μνημείων, προφανώς αγνώστων ακόμη ή μη καταχωρημένων. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εκκλησιαστική πλευρά θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου και η αυτοδιοικητική τη χρηματοδότησή του.

Στην επιτροπή, εκτός τού προέδρου και του αναπληρωτή του Ιωάννη Ρώτα, μετέχουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Χριστίνα Πάπιτση και Μάρκος Δαδάος αναπληρούμενοι αντιστοίχως από τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Στυλιανό Μπρίγγο και τον έπαρχο Μήλου Νικόλαο Βενάκη.

Η σύμβαση είναι προϊόν μιας προ έτους πρότασης του επισκόπου Δωροθέου προς την Περιφέρεια, η διοίκηση της οποίας αποφάσισε τον περασμένο Φεβρουάριο να τη χρηματοδοτήσει με εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ εξ ιδίων πόρων. Έχει εγκρίνει αρχική πίστωση τριών χιλιάδων στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού της.

Προστασία μνημείων από το τουριστικό προϊόν

Συνοπτικά, το σκεπτικό για την έγκριση της σύμβασης αναφέρεται στον θρησκευτικό πλούτο στα Κυκλαδονήσια τμήμα τού οποίου δεν αξιοποιείται επαρκώς και που πρέπει -μέσω τού έργου- να εντοπισθεί, να καταγραφεί και να κατηγοριοποιηθεί.

Κριτήρια για την κατηγοριοποίηση είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς τού μνημείου, ο τύπος και η θέση του, η ηλικία και η προσβασιμότητά του.

Πάντα κατά τη σύμβαση, το έργο θα έχει αποτέλεσμα αφ’ ενός να συντηρηθεί καλύτερα ο εν λόγω πλούτος και αφ’ ετέρου να ενισχυθεί η στρατηγική για την ανάδειξη των μνημείων σε προορισμό θρησκευτικού τουρισμού αλλά και σε τόπο προσκυνήματος.

Σ’ ένα σημείο της που θα μπορούσε να αφορά ιδιαιτέρως την Τήνο, η σύμβαση αναφέρει ότι το -υλοποιούμενο από τη μητρόπολη και χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια- έργο θα διευκολύνει την ορθή διαχείριση των ορθόδοξων μνημείων, έτσι ώστε να αποφεύγεται ό,τι δεν συνάδει με τον θρησκευτικό χαρακτήρα τους κατά την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των νησιών.

Στην υλοποίηση του έργου κομβικό ρόλο θα έχει η μη κερδοσκοπική εταιρία τής μητρόπολης Σύρου «Κέντρο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη». Ως «οδηγός» για την πρόταση του μητροπολίτη αξιοποιήθηκε παλαιότερη σύμβαση (2014-15) με το ίδιο αντικείμενο, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ τής Περιφέρειας και μητρόπολης Ρόδου.