Έκλεισε την πρώτη εβδομάδα τής εποχικής λειτουργίας του το ελαιοτριβείο τής Τήνου, με αδειοδοτημένη τη μηχανολογική εγκατάστασή του για πρώτη φορά από το 2011.

Η σύνθλιψη του καρπού και η ελαιοποίηση κοστίζουν 0,15 του ευρώ ανά κιλό ελιάς. Η διοίκηση της δημοτικής επιχείρισης όρισε τα τριανταπέντε ευρώ ως ελάχιστη καταβολή για τη σύνθλιψη ποσότητας ενός παραγωγού μικρότερης των διακοσίων κιλών. Για τέτοιες ποσότητες, η επιχείρηση συνιστά στους παραγωγούς την επιλογή τής συμπαραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2283 3 60128 – 2283 3 60129 για περισσότερες πληροφορίες και για τον καθορισμό ραντεβού που είναι απαραίτητο για τον προγραμματισμό τής λειτουργίας τής μονάδας.

Με την ευκαιρία τής αδειοδότησης εγκαταστάσεων μετά από έξη χρόνια, η δημοτική επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση και, μεταξύ άλλων, ευχαριστεί το στέλεχός της Ιουλία Μοσχολιού, τα στελέχη τής Τεχνικής Υπηρεσίας Χριστίνα Καβούδη και Γιάννη Σγουρό, καθώς και τους Νίκο Δελλατόλα και Αντώνη Ασημομύτη για τη συμβολή τους στην απόκτηση της άδειας.