Στην ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από την Άνδρο προς την Τήνο σχεδιάζει να προχωρήσει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε περίπου ένα χρόνο ή και λίγο αργότερα.

Ταυτόχρονα με την προαναφερόμενη ενίσχυση θα διακλαδώνονται υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ρεύματος από την Πάρο προς τη Νάξο και από τη Νάξο προς τη Μύκονο, ενώ θα αναβαθμίζονται οι καλωδιακές συνδέσεις που υπάρχουν από τη νότια Εύβοια προς την Άνδρο.

Το αρχικό σχέδιο για ενισχύσεις και διασυνδέσεις είχε εκπονηθεί πριν από δώδεκα χρόνια και προέβλεπε ενιαίο έργο προϋπολογιζομένου κόστους τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρώτος διαγωνισμός τού 2013 κηρύχθηκε άγονος, στη συνέχεια κηρύχθηκε νέος διαγωνισμός αλλά με το έργο διεσπασμένο σε υπεργολαβίες, τις οποίες κέρδισαν οι σημερινοί ανάδοχοι.

Αυτοί πλειοψήφησαν για συνολικό κόστος των επιμέρους έργων περίπου διακόσια πενήντα εκατομμύρια αλλά τα αρμόδια υπουργεία θέλουν να συμπιέσουν το κόστος αρκετά κάτω από τα διακόσια εκατομμύρια.

Προς συμπίεση κόστους

Οι πρώτες από τις συμβάσεις έχουν συνυπογραφεί  από τον ΑΔΜΗΕ και τους αναδόχους πριν από τρία ακριβώς χρόνια, για την εγκατάσταση ενεννήντα χιλιομέτρων καλωδίων για διασυνδέσεις και του ισομήκους καλωδίου Λαυρίου-Σύρου.

Στην πρώτη φάση των εργασιών, μέχρι την επόμενη άνοιξη κατά τον ΑΔΜΗΕ, θα προηγηθεί η διασύνδεση τής Παροναξίας, της Μυκόνου και της Σύρου με τον σταθμό τού Λαυρίου, ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο για τις Κυκλάδες θα ολοκληρωθεί προς το μέσον-τέλος τού 2019 με την πόντηση καλωδίου από το Λαύριο προς τη Σύρο.

Το καλώδιο αυτό θα ενισχύσει το κυκλαδικό σύστημα μεταφοράς, θα λειτουργεί και ως εφεδρικό για την ομαλή λειτουργία του και ενδεχομένως να απαλλάξει σε απώτερο χρόνο τους τοπικούς καταναλωτές από την επιβάρυνση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ στους λογαριασμούς τής ΔΕΗ και άλλων παρόχων).