Τρία λειτουργικά κενά υπάρχουν στο σχολικό πρωτοβάθμιο σύστημα στην Τήνο.

Για την τρίτη φάση, τα κενά καταγράφονται – ένα από τον κλάδο ΠΕ 70 δασκάλων, κατηγορίας Δ/4, στο εξαθέσιο τρίτο δημοτικό, ένα από τον κλάδο ΠΕ 60 νηπιαγωγών, κατηγορίας Ι/10, στο μονοθέσιο νηπιαγωγείο Πύργου και ένα κενό ΠΕ 60, κατηγορίας Η/8, στο μονοθέσιο Στενής.

Εν τω μεταξύ, πρόσληψη σε θέση για τον καθαρισμό τού νηπιαγωγείου Στενής προκηρύσσει ο δήμος Τήνου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον Νοέμβριο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο.