Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) νοτίου Αιγαίου συνδέει την υπεύθυνη συμβολή τής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των αυτοδιοικητικών φορέων και με τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν τα χρήματά τους με αναπτυξιακά κριτήρια.

Με αυτή την πολιτική θέση η Ένωση, στην οποία ανήκει ο δήμος Τήνου, αρνείται να καταθέσει τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων τής περιφέρειας στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως ζήτησε το υπουργείο Οικονομικών στις 13 Σεπτεμβρίου από τους δήμους τής χώρας.

Με επιστολή της την οποία υπογράφει ο πρόεδρός της-δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος (φωτό δεξιά), η ΠΕΔ γνωστοποιεί στον υπουργό Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, στους βουλευτές τής Περιφέρειας και στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Γιώργο Πατούλη ότι συντάσσεται με την απόφαση του τελευταίου και της πλειοψηφίας τής διοίκησης της Ένωσης.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα τελευταία χρόνια έχουν αφαιρεθεί θεσμικά κατοχυρωμένοι πόροι από την αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα η λειτουργία των υπηρεσιών της να είναι οριακή λόγω υστέρησης στις προμήθειες.