Σήμερα-Παρασκευή ολοκληρώνεται η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων προς το υπουργείο Παιδείας από νέους φοιτητές για τη μετεγγραφή τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές, η διαδικασία θα διαρκέσει ολόκληρο τον μήνα. Οι αιτήσεις γι’ αυτές υποβάλλονται από τον φοιτητή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν διά της ηλεκτρονικής οδού, από την ιστοσελίδα τού υπουργείου, με τους κωδικούς που οι φοιτητές έχουν λάβει από τη σχολή τους.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.