Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα αναμένει η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου προτάσεις από τα νησιά για την επέκταση ή τη βελτίωση του οδικού δικτύου τους, με στόχο την περαιτέρω διάχυση του τουρισμού και των επισκεπτών τους σε πιο απομονωμένες περιοχές τους.

Προτάσεις μπορεί να υποβάλλονται από δύο ομάδες νησιών («μικρά» – «μεγάλα»). Τα έργα θα ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και η χρηματοδότηση όσων επιλεγούν θα ενισχυθεί με τριάμισυ εκατομμύρια ευρώ για κάθε ομάδα νησιών, αντλημένα από το ΕΣΠΑ και το σχέδιο «Βελτίωση βασικών υποδομών» τού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Την πρόσκληση προς τις αρχές των νησιών έχει υπογράψει ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος (στη φωτό με τον υπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σταθάκη).

Η Περιφέρεια κινείται με αναφορά στην επιταγή τής ΕΕ – να είναι η εικόνα τού οδικού (επαρχιακού) δικτύου των νησιών τού νοτίου Αιγαίουπροδιαγραφές ασφαλείας και εντελώς διαφορετικές από σήμερα, πολύ βελτιωμένες μέχρι το τέλος τού 2018, με κύριο το ενδιαφέρον για την ασφάλειά τους.