Μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου έχουν χρόνο να υποβάλλουν αίτηση στην Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου για να μετάσχουν στην πέμπτη Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ExpoTrof  παραγωγοί των Κυκλάδων που μεταποιούν ή τυποποιούν τοπικά αγρο-κτηνοτροφικά προϊόντα.

Παράταση στον χρόνο για τις αιτήσεις δεν θα δοθεί και η υποβολή τους υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, στη σχετική φόρμα που βρίσκει κάποιος στον ιστότοπο της Περιφέρειας. Η έκθεση θα λειτουργήσει το τετραήμερο από τις 26 του ερχομένου Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, στην Αθήνα.

Η Περιφέρεια έχει μισθώσει περίπτερο στην έκθεση και οι παραγωγοί/μεταποιητές πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί και θα προκριθούν μετά από επαλήθευση των στοιχείων που θα δηλώσουν στην αίτησή τους, όπως λ.χ. η τοπικότητα των προϊόντων που θα εκθέσουν.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, όσοι δεν μεταποιούν / τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα θα αποκλεισθούν από τη φετινή ExpoTrof. Από επερχόμενες διοργανώσεις της θα αποκλεισθούν όσοι θα αιτηθούν συμμετοχή στην έκθεση και αργότερα θα ανακαλέσουν. Αναλόγως θα αντιμετωπισθούν και οι παραγωγοί/μεταποιητές που δεν θα αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από τους διοργανωτές μετά από την 9η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, οι πρωτοβουλίες της δίνουν δυνατότητα στους παραγωγούς να συνάψουν συμφέρουσες συμφωνίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις τού χώρου για τη διάθεση των προϊόντων τους, ιδιαιτέρως με τις εξαγωγικές, καθώς και να καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και τους όρους συμμετοχής μπορεί ν’ αντλήσει κάποιος παραγωγός Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων από την προϊσταμένη τού Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων Ντίνα Βλάχου (2281 0 82380 – Σύρος).