Έναν ή μία βοηθό βρεφοκόμου καθώς και βρεφονηπιοκόμου προσλαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Τήνου ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τον Ιούλιο του 2018), σύμφωνα με ανακοίνωσή του από τις 29 Αυγούστου.

Η σχετική προκήρυξη αφορά υποψήφιες και υποψήφιους 18-65 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στον δήμο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2283 0 22285. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή ή μέσω ίντερνετ.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των κριτηρίων για την υπογραφή σύμβασης, την πρόταξη μονίμων κατοίκων Τήνου μεταξύ των υποψηφίων για τις θέσεις, τα προσόντα τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως χρόνος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων προσδιορίζεται το ένα εργάσιμο δεκαήμερο από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης σε εφημερίδα των Κυκλάδων ή από την τελευταία ανάρτησή της στους χώρους τού δήμου.

Ως χρόνος ανάρτησης των πινάκων με τις βαθμολογίες προσδιορίζεται το εικοσαήμερο από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων και ως απώτερος χρόνος για ένσταση το ένα δεκαήμερο από την επομένη τής ανάρτησης των πινάκων.