Υψηλού ενδιαφέροντος, παρά τον εγκλωβισμό τους στο θεωρητικό πεδίο, είναι διαπιστώσεις και συμπεράσματα που κατατέθηκαν για τη νησιωτικότητα και την αυτοδιοίκηση σε θεματικό συνέδριο που ολοκληρώθηκε χθες.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ) διοργάνωσε το συνέδριο και παρουσίασε παλαιότερη μελέτη τού ερευνητικού ινστιτούτου της (ΙΤΑ), εν όψει και των αλλαγών που επαγγέλλεται η κυβέρνηση στο αυτοδιοικητικό πλαίσιο.

Απώτερος στόχος τής Ένωσης, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Πατούλης, είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά και η εναρμόνισή της με την αντίστοιχη πολιτική τής ΕΕ.

Η μελέτη συμπεραίνει ότι πρέπει να αναζητούνται ανά νησί οι αξιόπιστοι δείκτες ανάπτυξης, παρ’ ότι βασικά συνιστά την υποχρεωτική υπαγωγή των αναπτυξιακών υποπρογραμμάτων κάθε νησιού στα περιφερειακά επιχειρηματικά προγράμματα (ΠΕΠ) και σε δια-νησιωτικές δράσεις.

Περισσότεροι πόροι για δια-νησιωτικά ΠΕΠ

Κατά το ινστιτούτο τής πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, τα ΠΕΠ για τη νησιωτική Ελλάδα -λόγω τού πολυκερματισμού- πρέπει να διαφοροποιηθούν από τα αντίστοιχα για τις ηπειρωτικές περιοχές, καθώς και να χρηματοδοτηθούν περισσότερο.

Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των ΠΕΠ, η ΚΕΔΕ ζητεί από τους δήμους και τις περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας να διαμορφώνουν προτάσεις εν όψει τής επόμενης προγραμματικής περιόδου στην αυτοδιοίκηση.

Με την ευκαιρία, δε, τού συνεδρίου στα Κύθηρα η Ένωση ζητεί αναθεώρηση των πολιτικών που καταλήγουν στην υποστελέχωση και την αποδυνάμωση των υπηρεσιών μεταφορών, υγείας-πρόνοιας-εκπαίδευσης και ευρυζωνικής δραστηριότητας στα νησιά.

«Αυτά τα προβλήματα ακυρώνουν τις υπάρχουσες και τις υπό δημιουργία νησιωτικές υποδομές» υποστηρίζει η έκθεση του ΙΤΑ.