Την ερχόμενη Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό εκατόν οκτώ οπλιτών και εφέδρων μέχρι εικοσιοκτώ ετών, οι οποίοι θα υπηρετήσουν υποχρεωτικά σε πλοίο χωρίς τη δυνατότητα να μετατεθούν για 2+1 χρόνια.

Δικαιούμενοι να υποβάλλουν αίτηση είναι υπηρετούντες οπλίτες που απολύονται κανονικά το τελευταίο δίμηνο τού έτους, καθώς και έφεδροι εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ημερολογιακή τριετία από την απόλυσή τους όταν καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους.

Αυτά προβλέπει σχετική προκήρυξη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού την οποία ενδιαφερόμενοι οπλίτες μπορούν να αναζητήσουν στις μονάδες τους και έφεδροι στις -πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους- στρατολογικές υπηρεσίες.

Στην προκήρυξη αναφέρονται τα διαδικαστικά τής υπόθεσης, τα κριτήρια επιλογής ενδιαφερομένων, τα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.