Ζητούμενο παραμένει η οικονομική βιωσιμότητα της δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου-Ελαιοτριβείου (ΔΕΣφΕτ) σε συνάρτηση με τη δυσπραγία στα οικονομικά τού σφαγείου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η επιχείρηση στην ιστοσελίδα τού δήμου.

Το δελτίο κλείνει με την αποστροφή «…έχουμε ακόμα δρόμο για την επίλυση θεμάτων τού σφαγείου…Συνεχίζουμε» και η Επιχείρηση τονίζει πως αναζητεί τρόπους για να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της και του σφαγείου.

Παράλληλα, η ΔΕΣφΕτ υπενθυμίζει ότι κατέχει άδεια για τη Μηχανολογική Εγκατάσταση του σφαγείου, επί του πρακτέου άδεια λειτουργίας του μετά από τρία χρόνια «παγώματος».

Η άδεια δόθηκε από τη διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου αφ’ ότου η δημοτική επιχείρηση κατάφερε να υλοποιήσει υποχρεωτικές βελτιώσεις στη λειτουργία τού σφαγείου, όπως περιγράφεται και στο δελτίο Τύπου.

Καθήκον η ευχαριστία στους εργαζόμενους

Η σχετική απόφαση της περιφερειακής διεύθυνσης, την οποία η vista είχε παρουσιάσει  τον περασμένο Ιούνιο, κοστολογεί την υποδομή στην Τήνο περί τα 450.000 ευρώ, ενώ ως χρόνος ισχύος τής άδειας αναφέρεται ο Ιούνιος του 2020 με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και τον ίδιο μήνα τού 2023.

Παλαιά επίσκεψη αρμοδίων στο σφαγείο

Για τη λήψη τής άδειας και για τη συνεισφορά τους στην υπέρβαση των καθημερινών δυσκολιών, η δημοτική επιχείρηση αναγνωρίζει ως «καθήκον» το να «εκφράσει ευχαριστίες» στον υπεύθυνο του σφαγείου και τους εργαζομένους, στην Ιουλία Μοσχολιούστήριγμα της ΔΕΣΦΕΤ») και στους Χριστίνα Καβούδη-Γιάννη Σγουρό τής Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου.