Παράλληλα με την έναρξη των καθηκόντων πολλών αναπληρωτών εκπαιδευτικών συντρέχει και το πρόβλημα στέγασής τους σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων.

Η σπανιότητα των προσφερομένων καταλυμάτων και οι υψηλότατες τιμές δοκιμάζουν τις αντοχές νέων καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, σε μια σχολική χρονιά που ξεκινά με τη μεγαλύτερη από ποτέ κάλυψη προβλεπομένων θέσεων αναπληρωτών.

Είναι ενδεικτικά τα παραδείγματα που έχουν αναφερθεί για σπίτια των 28-35 τετραγωνικών με ενοίκιο τουλάχιστον 450  ευρώ, στην Πάρο και τη Σαντορίνη. Η αρμόδια διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει δεχθεί παράπονα αρκετών δασκάλων και ο προβληματισμός τους προφανώς εγκυμονεί τον κίνδυνο να αποχωρήσουν από σχολικές μονάδες στις Κυκλάδες.

Οι έτσι ή αλλοιώς μικρές αποδοχές των αναπληρωτών σχεδόν δεν θ’  αρκούν ούτε για τη στέγασή τους, ενόσω πολλοί και πολλές εξ αυτών ξενιτεύονται για να συντηρήσουν την οικογένειά τους που έχει διαφορετική έδρα. Τα προβλήματα που καταγράφονται στα νησιά λογικά θα επηρρεάσουν και τους αναπληρωτές σε αρκετές βαθμίδες τής εκπαίδευσης.