Στα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ φθάνει ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 1.439 τουριστικών επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά για τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι προτάσεις που υπέβαλαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις προκρίθηκαν για χρηματοδότηση ανάμεσα σε δυόμισι χιλιάδες σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν συνολικά από μικρομεσαίους τού τουρισμού.

Ο κατάλογος των δυνάμει δικαιούχων επιχειρήσεων δημοσιεύθηκε και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τηνιακές εταιρίες.