Μια τρίμηνη διαφημιστική υποστήριξη θα χρηματοδοτήσει ο δήμος μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με στόχο την προβολή τής Τήνου και της καμπάνιας «Τinos, the Aegean Muse» (Τήνος, η μούσα τού Αιγαίου).

Η υποστήριξη θα βασισθεί στη δημιουργία και διαχείριση έντυπου και ψηφιακού υλικού προς αξιοποίηση περιεχομένου (κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο) που έχει ήδη παραδοθεί στον δήμο ως εφαρμογή τού σχεδίου μάρκετινγκ, το οποίο βασίζεται σε μελέτη από το Γραφείο δημάρχου εκπονημένη προ έτους.

Στις υπηρεσίες για την αξιοποίηση αυτού τού περιεχομένου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προώθησή του προς έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και προς τα social media «με ειδική ψηφιακή καμπάνια».

Το κόστος των δράσεων θα κυμανθεί περί τις τρεις χιλιάδες ευρώ για την προώθηση στα έντυπα, περί τις πέντε για την ψηφιακή στήριξη και το συνολικό ποσό θα αντληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό τού δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο επισημάνθηκε το ότι δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες που έχει το αυτοτελές γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων του δήμου για εξειδικευμένες εργασίες.

«Για ιστορίες που μαγεύουν τους αναγνώστες»

Εν τω μεταξύ, τρεις χιλιάδες ευρώ τον μήνα χωρίς ΦΠΑ θα κοστίζουν η διαχείριση μπλογκ τής Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου και η ανάρτηση σ’ αυτό δεκατεσσάρων άρθρων και υλικού τουριστικού περιεχομένου κατά το προσεχές πεντάμηνο. Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, το έργο ανατέθηκε στην ιδιωτική εταιρία με έδρα την Αθήνα.

Τις δεκαπέντε χιλιάδες και τις τρεις χιλιάδες εξακόσιες ευρώ ΦΠΑ θα καταβάλλουν οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες Κυκλάδων-Δωδεκανήσου για τον τουρισμό, καθόσον πρόκειται για δράση προβολής τού εντόπιου τουριστικού προϊόντος από την Περιφέρεια.

Το παραδοτέο στην Περιφέρεια υλικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «δημιουργία αποθήκης φωτογραφιών», «ταξιδιωτικών ιστοριών που μαγεύουν τους αναγνώστες» και προκαλούν την προσοχή των social media, καθώς και «ενημέρωση των καταναλωτών-ταξιδιωτών για τη μοναδικότητα των νησιών τού νοτίου Αιγαίου».