Υποχρεωτική είναι για τους ιδιωτικούς παρόχους κοινωνικής φροντίδας η εγγραφή τους στο «Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα», το οποίο λειτουργεί από σήμερα βάσει του άρθρου 7 του νόμου 4455/2015.

Τη εκκίνηση της λειτουργίας τού μητρώου ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, υπό τη διεύθυνση Ένταξης και Συνοχής τού οποίου θα τελεί το μητρώο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η λειτουργία τού μητρώου αποσκοπεί κυρίως στη χρηστή αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων που διατίθενται σε φορείς και οργανώσεις, στον αποτελεσματικό δημόσιο έλεγχό τους και στην αξιολόγησή τους.

Η εγγραφή φορέων και εταιριών είναι εφ’ εξής προϋπόθεση για την αδειοδότηση του έργου κοινωνικής φροντίδας και για τη χρηματοδότησή του από κοινωνικούς πόρους. Εφ’ όσον οι φορείς δεν εγγραφούν στο μητρώο, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και θα αντικατασταθούν από άλλους που θα πληρούν τις νέες προϋποθέσεις.