Έγκριση δέσμευσης διακοσίων εβδομηνταέξη χιλιάδων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μελέτη για την ανάπτυξη του λιμανιού τής Τήνου έδωσε το υπουργείο Υποδομών. Ακριβές αντίγραφο απόφασης τού υπουργού Χρίστου Σπίρτζη αναρτήθηκε χθες 30 Αυγούστου 2017 και το δημοσιοποίησε ο ιστότοπος tinostoday.gr.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου δήλωσε εγγράφως προς το υπουργείο Υποδομών ότι αδυνατεί να αναλάβει τη μελέτη για την Τήνο. Μια εβδομάδα αργότερα, το Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου απευθύνθηκε προς τη διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών τού υπουργείου.

Με έγγραφό του ζήτησε να αναλάβει η διεύθυνση «τη δημοπράτηση-ανάθεση και εκπόνηση  της μελέτης, με χρηματοδότηση από δικούς πόρους» όπως κατά λέξη αναφέρεται στα «υπ’ όψη» τού ακριβούς αντιγράφου τής απόφασης υπουργού.

Τον περασμένο Ιούνιο, με απόφαση του υπουργού αναπληρωτή Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση η «Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.

Το «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης» είναι απαραίτητο να συντάσσεται για «μείζονος ενδιαφέροντος λιμάνια» όπως αυτό τής Τήνου, το οποίο είναι έτσι χαρακτηρισμένο επισήμως από το 2007.

Για την ανάθεση της μελέτης, το Τμήμα Σχεδιασμού-Προγραμματισμού και Μελετών τής διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών τού υπουργείου Υποδομών, ως διευθύνουσα υπηρεσία, θα προκηρύξει προσεχώς μειοδοτικό διαγωνισμό βασισμένο στη βέλτιστη σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας.