Οι κυνηγοί υποχρεούνται πλέον να μαζεύουν τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια και άλλα απόβλητα τα οποία τυχόν αφήνουν στους κυνηγότοπους, καθώς και να προωθούν τα ανακυκλώσιμα απ’ αυτά προς ανακύκλωση.

Την καθιέρωση αυτής τής υποχρέωσης, στην οποία πολλοί κυνηγετικοί σύλλογοι της χώρας ήδη ανταποκρίνονται από καιρού, προβλέπει έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με αυτό καλούνται η Κυνηγετική Συνομοσπονδία και η Κεντρική Ένωση Δήμων να συντονίσουν -από την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο- την πιλοτική εφαρμογή συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές από την επόμενη περίοδο.

 

Οι δύο κεντρικοί φορείς, σε συνεργασία με υπηρεσίες τού υπουργείου (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο-περιβάλλοντος) θα συντονίζουν με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, τους κυνηγετικούς συλλόγους και τους δήμους με στόχο την καθιέρωση ενός συστήματος όπως το ζητούμενο.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος η διαχείριση φυσιγγίων και αποβλήτων που προκύπτουν από την κυνηγετική δραστηριότητα ζητείται προκειμένου «ο κυνηγότοπος να μην υφίσταται περιβαλλοντική υποβάθμιση,… να παραμένει στην κατάσταση που ήταν πριν από την επίσκεψη των κυνηγών και…(συνεπώς) να διασφαλίζεται η κυνηγετική αειφορία».

Για την οργάνωση του συστήματος (υποδομών και υπηρεσιών) κατά τόπους, κεντρικοί και κατά τόπους κυνηγετικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς πρέπει να συνεργασθούν μεταξύ τους αλλά και με επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον αναγκαίο εξοπλισμό.