Κενές ή κενούμενες είναι δύο θέσεις ιατρών στο Κέντρο Υγείας Τήνου και στα Περιφερειακά Ιατρεία των χωριών Κώμη και Στενή, στην προκήρυξη των οποίων -μεταξύ άλλων- προχώρησε το υπουργείο Υγείας στις 10 Αυγούστου.

Αιτήσεις για τη συμπλήρωση των οποίων ξεκίνησαν να υποβάλλονται από τις 11 του μηνός και οι υποψήφιοι μπορούν να τις καταθέτουν μέχρι τις 25. Να σημειωθεί ότι στην Κώμη και, αντιστοίχως, στον Πύργο και τα Υστέρνια υπάρχουν αξιοποιήσιμα δωρεάν καταλύματα για γιατρούς περιφερειακών ιατρείων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κάλυψη κενών θέσεων έχουν γιατροί με ειδικότητα τη Γενική Ιατρική και προηγούνται στην προτίμηση των  υποχρέων υπηρεσίας υπαίθρου οι οποίοι επίσης προηγούνται στην προ τίμηση των γιατρών που θέλουν να υπηρετούν στην ύπαιθρο στο πλαίσιο της κανονικής θητείας τους, μετά και από την περάτωση τού «αγροτικού».

Όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες πάντως έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη κενών θέσεων σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Όσοι/ες γιατροί έχουν απαντήσει εγκύρως σε παλαιότερες προκηρύξεις θέσεων ή σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος (από το 2011 και μετά) καταθέτουν αίτηση χωρίς να υποβάλλουν δικαιολογητικά.