Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ονόματα των εισαγομένων τού 2017, ενώ οι πίνακες επιτυχόντων τής Τήνου είναι αναρτημένοι στα σχολεία και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα tinostoday.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν ονόματα και στην ιστοσελίδα τού υπουργείου Παιδείας, στην οποία υπάρχουν και οι εισαγόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών, όπως οι αλλοδαποί και αλλογενείς που έχουν αποφοιτήσει από λύκεια χωρών εκτός ΕΕ ή, αντιστοίχως, από λύκεια χωρών-μελών τής ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληκτρολογήσουν τον ζητούμενο από τη σελίδα προσωπικό κωδικό τους, τα τέσσερα γράμματα-αρχικά τού επωνύμου τους, τού ονόματός τους, τού πατρωνύμου και του μητρωνύμου τους.

Ειδικότητες στο Επαγγελματικό Λύκειο

Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) οι Τομείς και οι Ειδικότητες που καθιερώνονται στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τον νόμο 4386/2016 για τη λειτουργία τους.

Στο ΕΠΑ.Λ Τήνου οι τομείς είναι «Διοίκησης-Οικονομίας» (με ειδικότητες «υπαλλήλου διοίκησης-οικονομικών υπηρεσιών» και «υπαλλήλου τουριστικών επιχειρήσεων»), Εφαρμοσμένων Τεχνών (με ειδικότητα «ΓραφικώνΤεχνών»)», «Μηχανολογίας» (με ειδικότητες «τεχνικού μηχανολογικών εγκαταστάσεων/κατασκευών» και «τεχνικού οχημάτων»), «Πληροφορικής» (με ειδικότητα «τεχνικού υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών»).

Στους τομείς περιλαμβάνονται «Δομικών Έργων-Δομημένου Περιβάλλοντος-Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», «Ηλεκτρολογία-Ηλεκτρονική-Αυτοματισμός», «Υγεία-Πρόνοια-Ευεξία».