Μια πολλαπλή και ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία τής Καρδιανής επιχείρησαν ειδήμονες και φίλοι τού κεφαλοχωριού τής Τήνου, στην πλατεία τής Κιουράς.

Οργανωτής τής εκδήλωσης ήταν το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου «Γιαννούλης Χαλεπάς» και ομιλητές η Κατερίνα Καβαλιώτη, ο πατέρας Μάρκος Φώσκολος, ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Κόμης και ο λαογράφος και ποιητής Αλέκος Φλωράκης.

Φλωράκης, Κόμης, π.Φώσκολος

H κυρία Καβαλιώτη αναφέρθηκε στην αρχαία Καρδιανή, στο νεκροταφείο από τη Γεωμετρική περίοδο και στα ευρήματα που έχουν καταγραφεί. Ο πατέρας Φώσκολος αφηγήθηκε τη μεσαιωνική και τη μεταγενέστερη ιστορία τού χωριού.

Ο κ.Κόμης μίλησε για τον τρόπο οργάνωσης της οικογένειας στο χωριό και για τις συνδέσεις μεταξύ των οικογενειών, συνοψίζοντας έρευνά του σε παλαιές διαθήκες και άλλα δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τέλος, ο κ.Φλωράκης αναφέρθηκε στην μαρμαρογλυπτική τής Καρδιανής, στα έργα που υπάρχουν στο χωριό και μίλησε για τους σύγχρονους γλύπτες Πέτρο Δελλατόλα και Αργύρη Μαραβέλια.