Πρόσκληση προς τους δήμους των Κυκλάδων και τού υπόλοιπου νότιου Αιγαίου να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση έργων, τα οποία θα κάνουν πιο εύκολη και  πιο φθηνή τη μετακίνηση και τη μεταφορά από και προς χώρους γεωργικής καλλιέργειας ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή τους, απευθύνει η Περιφέρεια.

Τις αιτήσεις θα υποβάλλουν οι δήμοι στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας και  διά της ηλεκτρονικής οδού, προς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης/Αλιείας, από την 1η Σεπτεμβρίου και για δύο  μήνες, ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο που θα εγκριθεί είναι εκατό χιλιάδες ευρώ.

Τα έργα  θα ενταχθούν στο υπομέτρο «Επενδύσεις σε υποδομές για τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή γεωργίας και δασοκομίας» τού προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–20, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν θα φθάσει το 1,4 εκατ. ευρώ και, με την κοινή λογική, τα εν λόγω κονδύλια θα διοχετευθούν σε δεκατέσσερα έργα το πολύ.