Η απαλλαγή μητροπόλεων, μοναστηριών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων τής ορθόδοξης Εκκλησίας από φόρους και τέλη, εφ’ όσον διαθέτουν δωρεάν κτήρια σε εκκλησιαστικά σχολεία, προβλέπει κείμενο εργασίας στον διάλογο για τη νομοθέτηση αλλαγών στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το εν λόγω ανεπίσημο σχέδιο – προϊόν διαβουλεύσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, το οποίο αποκαλύπτει ο ιστότοπος orthodoxia.info, στα (δευτεροβάθμια) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια θα σπουδάζουν αγόρια και κορίτσια. Αυτά τα σχολεία δεν θα «βγάζουν» πλέον μαθητές κατ’ ευθείαν στην ιερωσύνη.

Οι υποψήφιοι κληρικοί θα είναι υπόχρεοι διετούς -υπό καθιέρωση- μεταλυκειακής εκπαίδευσης σε Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας (ΚΙΜ). Σύμφωνα με το κείμενο, «αποκλειστικός σκοπός των Κέντρων είναι η εκπαίδευση υποψηφίων κληρικών τής Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τού Χριστού με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εκκλησιαστικό ήθος, για την Ελλάδα και τις κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού».

Τα δευτεροβάθμια σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) θα συστεγάζονται, θα ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών και θα περιλαμβάνουν επιπλέον ώρες με τα μαθήματα του αντικειμένου τους, ενώ θα έχουν κοινή διεύθυνση.

Δύο μέλη προτεινόμενα από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, ένα από την Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και τέσσερα οριζόμενα από τον υπουργό Παιδείας θα συναποτελούν το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ).

Για τα θέματα που αφορούν τα Κέντρα Ιερατικής Μαθητείας, το συμβούλιο θα διευρύνεται με ένα επιπλέον μέλος προτεινόμενο από τη Σύνοδο και με ένα προτεινόμενο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Επίσης, από την εφαρμογή επιμέρους διατάξεων του νόμου που θα κατατεθεί θα εξαιρούνται κατά περίσταση σχολές όπως η Αθωνιάδα, η Ριζάρειος και η σχολή τής Πάτμου.