Την επιβολή τέλους ενός ευρώ για κάθε επιβάτη κρουαζιέρας που θα αποβιβάζεται στη Σαντορίνη από τού χρόνου προανήγγειλε το Λιμενικό Ταμείο τού νησιού (βάζοντας σε σκέψεις και άλλα).

Το Ταμείο θα αξιοποιήσει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε προ δεκαπενθημέρου στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (απόφαση 2) και αφορά την ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμών ασφαλείας πλοίων και λιμανιών.

Το Ταμείο Θήρας σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες για να δικαιούται να ζητεί το τέλος από την ερχόμενη άνοιξη και ζτεί χρηματοδότηση σχεδόν εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ από το πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού τής Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου με εισροές απ’ το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Το σχετικό έργο έχει να κάνει με αγορά εξοπλισμού και βελτίωση υποδομών ασφαλείας στα Φηρά και στο Αθηνιό. Παράλληλα, το Ταμείο εκπονεί σχέδιο -σε συνεργασία με τον δήμο- για τη μεσομακροπρόθεσμη οργάνωση της προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων στη Σαντορίνη και τη διασπορά των επισκεπτών κρουαζιέρας στον χρόνο.

Στόχος τού Ταμείου είναι να προστατευθεί η λειτουργικότητα του συστήματος ασφαλείας από τον «υπερπληθυσμό» σε συγκεκριμένες καμπές τής σαιζόν και, συνεπώς, να μην αμφισβητηθεί το τέλος ως ανταποδοτικό τής ασφάλειας που παρέχει η λιμενική αρχή.

Αδύνατο να τεθεί φέτος όριο επισκεπτών

Να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες κρουαζιέρας στη Σαντορίνη κινούνται περί τις οκτακόσιες χιλιάδες από το 2015 και – αριθμός που καθιστά υποχρεωτική την ανάπτυξη του συστήματος της κίνησης από τα κρουαζιερόπλοια.

Σχετική έρευνα είχε ανατεθεί στο πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατέληξε στο ότι το νησί δεν μπορεί να διαχειρισθεί την κίνηση περισσότερων από οκτώ χιλιάδες επισκεπτών καθημερινά. Κατά τα συμπεράσματα, το συγκεκριμένο όριο έπρεπε να τηρηθεί οπωσδήποτε φέτος αλλ’ αυτό δεν κατέστη πρακτικά δυνατόν.