Όλοι οι πολίτες, ασφαλισμένοι και μη, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των υπό ίδρυση «Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ)» που θα λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αμέσως μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου  στη βουλή, την ερχόμενη εβδομάδα.

Η λειτουργία των Το.Μ.Υ θεωρείται πρώτο βήμα για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, του ΠΕΔΥ και για την ελάφρυνση του έργου των νοσοκομείων και των κέντρων Υγείας. Έργο των μονάδων είναι κυρίως η παρακολούθηση της κατάστασης υγείας των πολιτών, η αγωγή τους σε θέματα υγείας και η οργάνωση της πρόληψης προβλημάτων.

Οι διακόσιες τριανταεννέα -σε πρώτη φάση- «μονάδες» είναι νέες δημόσιες δομές που συγκροτούνται σταδιακά, με απόφαση του διοικητή τής κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα στελεχωθούν με τουλάχιστον τρεις χιλιάδες «οικογενειακούς» γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς και συναφώς θα τηρούνται -κατά τον νόμο- τα ισχύοντα για τη γεωγραφική κατανομή και τα αναλογούντα στα νησιά.

Η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ θα γίνει πολύ γρήγορα, με προσδιορισμένα και πιστοποιημένα κριτήρια επιλογής, ενώ οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διετείς, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η οικονομική στήριξη των δομών και των δαπανών προσωπικού θεωρείται βιώσιμη από την κυβέρνηση. Το κόστος τού μηχανισμού των Το.Μ.Υ θα φθάσει τα τριακόσια εκατομμύρια ευρώ κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (αναμένεται υπογραφή). Αρχικές δαπάνες 73,5 εκατομμυρίων έχουν ήδη εγκριθεί θα αντληθούν αμέσως από εθνικούς πόρους.

Το προσωπικό των νέων δομών θα συντάσσει, θα συμπληρώνει και θα ενημερώνει -με τη συγκατάθεση των ασθενών- ατομικούς φακέλλους υγείας που καθιερώνονται. Οι μονάδες θα διαχειρίζεται τους φακέλλους εις τρόπον ώστε να διευκολύνεται η καθαυτό παροχή υπηρεσιών πρώτου βαθμού από τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

Παράλληλα, οι πολίτες -μέσω υπό δημιουργία κόμβου/πόρταλ στο ίντερνετ- θα έχουν άμεση πρόσβαση στα ατομικά δεδομένα υγείας και στο ιστορικό τους, στις εξετάσεις και συνταγογραφήσεις για λογαριασμό τους κ.ο.κ.

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας θα διατηρήσουν πλήρη την αρμοδιότητα για τις προληπτικές εξετάσεις και για τους προσυμπτωματικούς ελέγχους. Οι Το.Μ.Υ δεν θα διαθέτουν εργαστήρια και αντίστοιχο εξοπλισμό.