Συνεχίζεται η επένδυση της Περιφέρειας στην προβολή τού νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος που έτσι ή αλλοιώς διογκώνεται κατά την τελευταία τριετία.

Στις 7 Αυγούστου ανοίγει από την Περιφέρεια ηλεκτρονικός διαγωνισμός και ολοκληρώνεται στις 20 του μηνός, για τη δημιουργία περιπτέρου της στην παγκόσμια ταξιδιωτική έκθεση του Λονδίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 6-8 Νοεμβρίου στη βρεταννική πρωτεύουσα.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά λαμβάνεται υπ’ όψη η βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους. Ενδεικτική τιμή είναι οι 200+ χιλιάδες ευρώ και οι περαιτέρω όροι περιλαμβάνονται στην περίληψη της προκήρυξης από την Περιφέρεια.