Κανόνας -με λίγες εξαιρέσεις- είναι από σήμερα η συναλλαγή μέσω τραπεζικών καρτών και με τη χρήση τερματικών μηχανημάτων (POS) για ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών πλατιάς κατανάλωσης.

Από την άμεση υποχρέωση εξαιρούνται μόνον επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις – φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εξαιρούνται επίσης επαγγελματίες και επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται μεν στον κατάλογο υποχρέων τής ΓΣΕΒΕΕ αλλά έχουν κάνει έναρξη εργασιών από τις 27 του φετινού Ιουνίου και μετά. Η προθεσμία γι’ αυτούς εκπνέει την 27η Αυγούστου.

Όπως επιπλέον τονίζεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών: «Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και να συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών…

…Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως)».

Πρόστιμα και αποφυγή

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιβάλλεται να έχουν POS θα τιμωρούνται -αν δεν το έχουν ή δεν το χρησιμοποιούν- με πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Πρόστιμο δεν θα καταλογίζεται σε όσους υποχρέους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν POS παρ’ ότι είχαν έγκαιρα και αποδεδειγμένα ζητήσει το τερματικό από τράπεζα ή από άλλον προμηθευτή.

Άλλα τόσα θα κοστίζει το να μην υπάρχει ευκρινής πινακίδα στον χώρο συναλλαγών για να ανακοινώνει «χωρίς περιθώριο για παρερμηνείες» ότι ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει με κάρτα. Τα πρόστιμα θα μειώνονται στο μισό, εάν θα πληρώνονται εντός τριάντα ημερών από την επιβολή τους.

Προβλήματα κόστους και προσαρμογής 

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης υπολογίζεται πως περί τις τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις θα έχουν POS αλλά, παρά την εκπνοή τής παράτασης, υπάρχουν προβλήματα για την καθιέρωση των τερματικών και όχι μόνο διαδικαστικά.

Η ΓΣΕΒΕΕ εντοπίζει μεταξύ αυτών τη δυσκολία λειτουργίας POS σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές ή κατά την άσκηση βραχύβιων εποχικών δραστηριοτήτων, την εμμονή των τραπεζών και προμηθευτών POS να μη τα διαθέτουν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αξιολογούν ως ασύμφορους πελάτες,  τις υπερβολικές χρεώσεις για τη λειτουργία των POS και τις κατασχέσεις λογαριασμών επιχειρήσεων από την εφορία έναντι υποχρεώσεων. Οι δύο τελευταίες δυσκολίες, κατά τη συνομοσπονδία, οδηγούν επιχειρήσεις και πελάτες στο να συναλλάσσονται εκτός επίσημου τραπεζικού συστήματος.