Μια εποπτική ματιά στην καλοκαιρινή Τήνο και μια σταχυολόγηση αρκετών από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ένα διαφορετικό πρόσωπο του νησιού, για το αύριό του, συνοψίζονται στο άρθρο του Δημήτρη Αθηνάκη που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Μεταξύ των ξακρισμάτων στο δημοσίευμα βρίσκει κάποιος τις δυνατότητες φιλοξενίας των επισκεπτών τής Τήνου, το πώς προβάλλεται μια σύγχρονη εικόνα τού νησιού προς τις κοινωνίες και τις αγορές, το πώς διεξάγεται ο αγώνας-παράδειγμα του Αρνάδου και για τη συντήρησή του και για την πρόοδό του.

Βρίσκει, επίσης, κάποιος στο προϊόν τής αποστολής τής εφημερίδας στο νησί υπογραμμίσεις για τον συνδυασμό τής τηνιακής παράδοσης με νέες δυνατότητες και για το -κατά την εφημερίδα- «εργοστάσιο Τέχνης» στο οποίο το νησί μετατρέπεται το καλοκαίρι…