Βαθιά αποτυπώματα αφήνουν στην κοινωνία τής Ελλάδας η ανεργία, ιδίως των νέων, η διατροφική ανασφάλεια, η αδυναμία πρόσβασης στο δημόσιο νοσηλευτικό σύστημα και η μείωση της δαπάνης για την υγεία, τη διατροφή και την παιδεία.

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν δύο παιδιά στα πέντε και απλώνονται σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες τού πληθυσμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών τής ΕΕ (EuroStat) και της Ελλάδας (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για τα έτη 2014-2015. Απ’ αυτά τα στοιχεία και από αντίστοιχα τού Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια τής Caritas Ελλάς αναδεικνύεται μια κλιμακούμενη ανάγκη για προμήθεια και διανομή βασικών αγαθών σε δοκιμαζόμενες ομάδες και κατηγορίες τού πληθυσμού.

Η αναγνωρισμένη ως φιλανθρωπικό σωματείο μη κυβερνητική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας κωδικοποίησε ευρήματα που προκύπτουν από τα αιτήματα δοκιμαζομένων ανθρώπων για βοήθεια προς τις δομές της στις Εκκλησιαστικές Επαρχίες τής Ελλάδας, το 2014 και το 2015. Τα ευρήματα αυτά συνοψίσθηκαν σε μια πρώτη συστηματική έκθεσηέκθεση βιωμένης εμπειρίας» λένε γι’ αυτήν εκκλησιαστικοί αρμόδιοι), η οποία περιέλαβε δεδομένα από το κοινωνικό έργο τής Caritas.

Το πόνημα ολοκληρώθηκε στο τέλος τής φετινής άνοιξης και είναι η πρώτη έκθεση της οργάνωσης για τη γενική φτώχεια. Έχουν προηγηθεί άλλες προσεγγίσεις για τις επιπτώσεις τής ανθρωπιστικής κρίσης σε επί μέρους ομάδες δοκιμαζομένων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας επαληθεύονται από τα αναθεωρημένα μεταγενέστερα στοιχεία τής EuroStat για το 2016. Τα στοιχεία αυτά για το δεύτερο τρίμηνο δείχνουν ανεργία για το 25% του εργατικού δυναμικού. Στους νέους ξεπερνούσε το 45%. Την ίδια περίοδο, υπό την απειλή φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού τελούσαν το σχεδόν 36% του πληθυσμού και περισσότερα από επτακόσιες χιλιάδες παιδιά στην ελληνική επικράτεια.

Tο παζλ τής κρίσης είναι ευρωπαϊκό 

Κατά την Caritas, «έπειτα από έξη χρόνια κρίσης στην Ελλάδα, αυτή περιγράφεται ως η βαθύτερη και μεγαλύτερη ύφεση από κάθε άλλης χώρας σε καιρό ειρήνης, μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο». Κατά την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, σχεδόν πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα βρίσκονται στην περιοχή τής φτώχειας, όπως η φτώχεια ορίζεται από την ΕΕ.

«Ως μέλη τής Caritas Ελλάς είμαστε συγκλονισμένοι από τις ανάγκες και τον πόνο όσων υποφέρουν αλλά και από τα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα για βοήθεια» έχει δηλώσει σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης ο πρόεδρός της πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος (φωτό αριστερά).

Τα βασικά χαρακτηριστικά τής πραγματικότητας που δεν μπορεί ακόμη ν’ αποκρουσθούν είναι η κατά 50% συρρίκνωση μισθών και εισοδημάτων τού μεγαλύτερου μέρους τού πληθυσμού, ο μεγάλος περιορισμός στην κατανάλωση τροφίμων, ενέργειας και προνοιών υγείας, καθώς και η αύξηση του κόστους των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών περί το 18%.

Ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση αφορά την ανθρωπιστική κρίση στο προσφυγικό ρεύμα και τις μεταναστευτικές ροές τις οποίες αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και η Ελλάδα από το καλοκαίρι τού 2015. Παράλληλα μ’ αυτή την κρίση, το ποσοστό ανεργίας πολιτών τρίτων χωρών ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα έφθανε το 33,2 % και στην Ισπανία το 36,8 %, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους νεώτερους, ηλικίας 15 – 29 ετών, ήταν 44,8 % και 43,9 %.

 Σύμφωνα με την Caritas, οι χαρακτηριστικές επιπτώσεις τής κατάστασης που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και η ανθρωπιστική κρίση δεν δείχνουν να αποκρούονται ουσιαστικά για την ώρα. Επιπλέον, η οργάνωση διακρίνει στην έκθεσή της ότι «η φτώχεια, ο αποκλεισμός, η ανεργία, η ελλειμματική ιατρική περίθαλψη, οι ανισότητες, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι κομμάτια μόνο τού ελληνικού παζλ»