Περί τους εκατό λιμενικούς φορείς έχουν απαντήσει στην πρόσκληση του υπουργείου Ναυτιλίας – να καταθέσουν προτάσεις κόστους έως εκατό χιλιάδων ευρώ προς χρηματοδότηση, για τη βελτίωση λειτουργιών τους και των υπηρεσιών που παρέχουν στους επισκέπτες.

Τα προσώρας προτεινόμενα έργα από τους φορείς που ανταποκρίθηκαν κοστίζουν κοντά στα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι -κατά τον νοητό μέσον όρο- ο κάθε φορέας διεκδίκησε εκατόν ογδόντα χιλιάδες αντί εκατό που είχε τεθεί ως η υψηλότερη δυνατή χρηματοδότησή του. Σχεδόν τα διπλά.

Το υπουργείο Ναυτιλίας πάντως αναζητεί κονδύλια από ευρωπαϊκούς πόρους και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση των έργων.

Το υπουργείο είχε καλέσει ένδεκα οργανισμούς λιμένων, δώδεκα λιμενικά ταμεία, τέσσερα λιμενικά γραφεία και εβδομηνταένα δημοτικά λιμενικά ταμεία, μεταξύ των οποίων και το ταμείο Τήνου-Άνδρου. Παραλήπτες τής πρόσκλησης ήταν και αυτοδιοικητικοί, επιχειρηματικοί και επιμελητηριακοί φορείς, καθώς και συνδικάτα εργαζομένων στα λιμάνια.

Η κυβέρνηση θεωρεί  μείζονα προβλήματα των λιμενικών φορέων τη διοικητική   πολυμορφία, την πολυνομία, την επικάλυψη έργου και την έλλειψη ειδικού προσωπικού – πραγματικότητα που ανακλάται στην οικονομική δυσπραγία και στον αποκλεισμό τους από κοινοτικά προγράμματα.

Γι’ αυτό, το υπουργείο μελετά τρόπους ενίσχυσης των οικονομικών δυνατοτήτων των Ταμείων, τη μεγαλύτερη διαχειριστική εμπλοκή τής αυτοδιοίκησης σ’ αυτά, τη διεύρυνση του ρόλου των λιμανιών στις τοπικές οικονομίες και την ένταξή τους σ’ ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό και εθνικό σύστημα.

Σε πρόσφατη σύσκεψη στο υπουργείο λήφθηκαν αποφάσεις για την ένταξη των λιμανιών των νησιών, ιδιαιτέρως εκείνων με επιβαρυντικό κόστος εφοδιασμού, στον νέο προϋπολογισμό τής ΕΕ μέσω τού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)» για την εδαφική συνοχή.