Κλείνει σήμερα Δευτέρα η περίοδος υποβολής αιτήσεων προς τον δήμο Τήνου από ενδιαφερομένους να απασχοληθούν εποχικά στην οδήγηση οχημάτων τού δήμου και σε εργασίες συναφείς με την ύδρευση και την αποχέτευση.

Όλα τα γύρω από την υποβολή αιτήσεων υπάρχουν στην ανακοίνωση του δήμου για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.