Τελευταία ημέρα για τη -διά του ίντερνετ- υποβολή φορολογικών δηλώσεων σήμερα και το ενδεχόμενο νέας παράτασης πρέπει να αποκλείεται, αν και υπολογίζεται πως ένας αριθμός δηλώσεων δεν έχει εισαχθεί στο taxis.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο μαραθώνιος για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων στα στοιχεία επαγγελματιών ή μη αγροτών που έγινε αναγκαία λόγω των λαθών και των ασαφειών στο σύστημα εκκαθάρισης, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός διεκπεραίωσης δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις.

Όσοι υπόχρεοι φορο-δηλώσεων δεν καταθέσουν μέχρι σήμερα εμπρόθεσμες δηλώσεις θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα από εκατό ως πεντακόσια ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν. Για κάθε μήνα καθυστέρησης στην καταβολή φόρου, οι υπόχρεοι θα βαρύνονται με προσαύξηση με επιτόκιο 0,73%.

Εάν η εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης είναι μηδενική ή πιστωτική τότε το πρόστιμο θα είναι εκατό ευρώ για φυσικά πρόσωπα, διακόσια πενήντα για νομικά με απλογραφικά βιβλία και πεντακόσια ευρώ για νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία.

Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και στην περίπτωση που η εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστική, ενώ θα προσαυξάνεται αν η δήλωση είναι τροποποιητική. Αν το χρεωστικό αποτέλεσμα οφείλεται μόνο σε τέλος επιτηδεύματος, το πρόστιμο περιορίζεται στα εκατό ευρώ.

Εάν η εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης είναι μηδενική ή πιστωτική και της τροποποιητικής πιστωτική, το πρόστιμο είναι εκατό ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν. Αν η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και εκκαθάριση της τροποποιητικής είναι χρεωστική με μειωμένο ποσό καταβολής το πρόστιμο μένει εκατό ευρώ, αν έχει ήδη καταβληθεί το ποσό της αρχικής εκκαθάρισης.

Μαραθώνιος η διευθέτηση του φόρου αγροτών

Οι πολίτες που δεν είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος επειδή θεωρούσαν ότι εσφαλμένα δεν είναι εγγεγραμμένοι με κύριο επάγγελμα αγρότης, πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση και, στη συνέχεια, να προσφύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τού υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διόρθωση του φορολογικού προφίλ τους στα αρχεία του.

Τα διορθωμένα προφίλ θα στέλλονται διορθωμένα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ). Μετά απ’ αυτό, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες για να τους ενημερώνει για το πώς θα υποβάλλουν τροποποιητική δήλωσή τους μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποχρεούνται να προσκομίζουν δικαιολογητικά στις εφορίες.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, το υπουργείο Οικονομικών θα νομοθετήσει ώστε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα κατατεθούν από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, εφ’ όσον η αρχική δήλωση των ενδιαφερομένων θα έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, μέχρι την 21η Ιουλίου.

Εάν ο ενδιαφερόμενος καταθέσει την αρχική δήλωση επιφυλασσόμενος για τα δικαιώματά του και θεωρεί ότι εσφαλμένα δεν έχει χαρακτηρισθεί κατ’ επάγγελμα αγρότης, πρέπει να προσκομίσει στην εφορία του -εντός ενεννήντα ημερών- βεβαίωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελμα. Εάν παρέλθει το ενεννηνταήμερο, οι εφορίες θα εκκαθαρίζουν την αρχική δήλωση ως ο φορολογούμενος να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 29 Ιουνίου, με τον κωδικό για το αγροτικό επάγγελμα  συμπληρωμένο στη δήλωση, θα ειδοποιηθούν μέσω μέηλ να ελέγξουν το προφίλ τους στο taxisnet, καθώς και το αν αλλάζει η φορολογική υποχρέωσή τους με βάση το αναθεωρημένο προφίλ.